Cartref > Newyddion & diwylliant > Cynnwys

1af Hydref, Tsieina yn dathlu ei 68fed Diwrnod Cenedlaethol

Oct 02, 2017


Mae gan bob gwlad o amgylch y byd eu Diwrnod Cenedlaethol eu hunain. Fodd bynnag, mae traddodiad ac arferion yr ŵyl yn amrywio rhwng gwledydd. Mae'r Diwrnod Cenedlaethol yn ddigwyddiad pwysig i bob gwlad, ac mae rhai gwledydd yn ei alw'n "Diwrnod Cenedlaethol" "Diwrnod Annibynnol". Mae eraill yn ei alw'n "Ddiwrnod Gweriniaethol", "Diwrnod y Chwyldro", "Diwrnod Rhyddhau" ac yn y blaen.

Mae gan ddathliadau blynyddol y Diwrnod Cenedlaethol wahanol ffurfiau a gweithgareddau. Nod y digwyddiadau hyn yw cryfhau ymwybyddiaeth gwladgarol, ymdeimlad o berthyn a chydlyniad cenedlaethol. Mae hefyd yn gyfle gwych i wledydd llongyfarch ei gilydd. I ddathlu'r Diwrnod Cenedlaethol, mae llywodraethau fel arfer yn gwahodd penaethiaid wladwriaethau cenedlaethol, gweinidog tramor, llysgenhadon gwledydd eraill fel gwesteion i wylio llongau milwrol, perfformiadau diwylliannol, Mae'n ddiwrnod o lawenydd a hapusrwydd ar gyfer Gwyliau Cenedlaethol pob Gwlad.

 

center1.jpg